Wettelijke bepalingen

Verantwoordingen

Ontwerp en realisatie: Kaliop 

Design: Campagnes et Compagnie

Technische administratie en websitebeheer: Gemeentehuis van Saint-Geniez-ô-Merle/ CRT du Limousin/ ADRT de la Corrèze

Foto’s: Gemeente Saint-Geniez-ô-Merle, ADRT de la Corrèze, CRT du Limousin, Bernard Bardi, Josselin Mathiaud, Gilles Bergeal, Romann Ramshorn, de vereniging Pomme du Limousin, Jennifer Michel, Michel Boyer, La Ferme des Histoires mélangées, Gérard Monloubou, Gérard d'Alboy

Auteursrechten en overnamerechten

De inhoud van de website toursdemerle.fr bestaat uit teksten, illustraties en download documenten die per thema gegroepeerd zijn.
De reproductie van de inhoud van deze website of een gedeelte hiervan, van de infografie, van de teksten en de illustraties, in het licht van een willekeurige publicatie, is niet toegestaan zonder het nadrukkelijk en schriftelijk akkoord van het gemeentehuis van Saint Geniez-ô-Merle en zijn partners.

Linkbeleid

Het creëren van links naar de website toursdemerle.fr is uitsluitend toegestaan na nadrukkelijke toestemming voorafgaand aan de publicatie, met uitzondering van een indexatie door een zoekmotor of een web index.
De externe links op de website toursdemerle.fr zijn alle geplaatst met toestemming van de betrokken uitgevers. De gemeente Saint-Geniez-ô-Merle kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het goed functioneren van de betreffende websites. De internetgebruiker is vrij om deze links al dan niet te gebruiken.
Het CRT du Limousin (het Regionale Bureau voor Tourisme van de Limousin) heeft een wederkerigheidsovereenkomst opgesteld met betrekking tot internetlinks, die richtlijnen geeft voor de acceptatie van partnerschappen en de technische uitvoering hiervan.

Updates

De website toursdemerle.fr heeft als doel om de internetgebruiker te informeren over de verscheidenheid van de toeristische en historische ‘Torens van Merle’. Ondanks de zorg die wij dragen voor een regelmatige update, kan het voorkomen dat bepaalde gegevens niet volledig geactualiseerd zijn. Aan de gegevens op de website toursdemerle.fr kunnen dan ook geen bindende voorwaarden verbonden worden ten aanzien van de gemeente Saint-Geniez-ô-Merle en haar partners.

Privacy beleid

Gegevens die zijn uitgewisseld met de internetgebruiker tijdens een informatieaanvraag worden bewaard door de gemeente Saint-Geniez-ô-Merle en de betrokken partners overeenkomstig huidig beleid en van toepassing zijnde richtlijnen. Deze gegevens worden niet overgedragen of verhuurd aan derden. De ontvangen informatie wordt via een technische verwerking geschikt gemaakt voor de uitwisseling van privé conversaties tussen de internetgebruiker en de gemeente Saint-Geniez-ô-Merle en haar partners.
Overeenkomstig de wet « informatique et libertés » (informatica en ongeoorloofde vrijheden) van 6 januari 1978, heeft de internetgebruiker recht van toegang tot, en rectificatie van de informatie die hem of haar betreft. Om van dit recht gebruik te maken kunt u zich wenden tot het gemeentehuis van Saint-Geniez-ô-Merle - service tourisme, 19220 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE.
De internetgebruiker kan eveneens, op rechtmatige gronden, bezwaar maken tegen het bewaren van de gegevens die hem of haar betreffen.

Hoofdredactie

Mevrouw Corinne BOUSSU, Burgemeester van Saint-Geniez-ô-Merle